شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

حق نشر و فروش محصولات فقط برای رادیتو محسوب شده و فروش در وبسایت های دیگر بدون اجازه رادیتو تخلف خواهد بود

قانون 2

کاربر : به هر مراجعه کننده به وبسایت رادیتو یک کاربر عنوان داده خواهد شد.
مشتری : هر کاربر پس از خرید یک محصول مشتری محسوب خواهد شد.

قانون 3

رادیتو در طول زمان پشتیبانی پاسخگوی هرگونه باگ و مشکلات خواهد بود و بدون هزینه باگ یا مشکلات احتمالی را رفع خواهد کرد.

قانون 4

پس از زمان پشتیبانی محصول که از زمان فاکتور ثبت شده در پنل کاربری تا  زمان مشخص شده برای هر محصول است ، رادیتو هیچ تعهدی به ارائه اپدیت و پاسخگویی به باگ و مشکلات احتمالی نخواهد داشت.

قانون 5

نصب و یا ویرایش فایل اصلی ماژول یا قالب گارانتی پشتیبانی محصولات را از بین خواهد برد.

قانون 6

در صورت وجود باگ یا خرابی در محصول مشتری حق دریافت مبلغ پرداختی را دارد.